róża 7

158 tekstów – auto­rem jest róża 7. 

W dzi­siej­szych cza­sach trze­ba nau­czyć się sta­wać na głowie by ut­rzy­mać się na nogach. 

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 6 stycznia 2013, 11:31

Zbyt często ludzie doszu­kują się nieis­totnych ry­sek na szkle za­miast oka­zać wdzięczność dłoniom, które przy­noszą szklankę wody. 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 9 grudnia 2012, 12:11

Są ludzie, którym łat­wiej zburzyć czy­jeś niebo niż ro­zeb­rać włas­ny mur. 

aforyzm
zebrał 61 fiszek • 18 listopada 2012, 14:33

W nie­szczęściu każdy szu­ka choćby naj­mniej­sze­go światełka nadziei. W szczęściu nikt na­wet nie zwróci uwa­gi, że zgasła jed­na z naj­piękniej­szych gwiazd. 

aforyzm
zebrał 39 fiszek • 10 października 2012, 16:57

Jeśli język łagod­nieje ociep­la się atmosfera. 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 8 października 2012, 19:32

Tak kruche wy­dają się marze­nia, gdy zwyczaj­nych, dob­rych chwil nie umiemy zat­rzy­mać na dłużej. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 5 października 2012, 19:25

Wspom­nienie lata.
Ru­mian­ko­we dywany
między wierszami. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 4 października 2012, 20:05

Le­piej być światełkiem w realu niż gwiazdą na forum. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 3 października 2012, 19:17

Dla Ciebie...:)

Na la­zuro­wym jeziorze
zno­wu zak­witły grzybienie
jak kiedyś…
pamiętasz…
gdy w twoich niebies­kich oczach
płynęły między liliami
dwa za­kocha­ne łabędzie… 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 2 października 2012, 09:46

Ma­gia cy­tatów -
obok wier­szy haiku
jak świet­lik wśród gwiazd. 

haiku
zebrał 30 fiszek • 1 października 2012, 20:34
róża 7

Nigdy nie wiesz, co Cię czeka, jaką przyszłość los Ci da, Czas ucieka, życie mija, ciesz się każdą nutką dnia, Wszystko to ulotne chwile, życie tak króciutko trwa. Lecz gdziekolwiek los Cię rzuci, będzie dobrze Ci czy źle, Wiara, Miłość i Nadzieja, Niech to będzie motto Twe... http://yoytek.wrzuta.pl/audio/4 Io3JNozO0P/228_wieczorne_ rozmowy_o_dda

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

róża 7

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 sierpnia 2015, 14:44xX Mon­te Xx sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ba­gaż doświad­czeń może [...]

9 sierpnia 2015, 14:35Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ba­gaż doświad­czeń może [...]

9 sierpnia 2015, 11:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ba­gaż doświad­czeń może [...]

9 sierpnia 2015, 02:54Krzysztof Hess sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ba­gaż doświad­czeń może [...]

28 października 2014, 19:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Złe dzieciństwo nie dys­kry­minu­jedob­rej [...]

28 października 2014, 00:16słońiczka sko­men­to­wał tek­st Złe dzieciństwo nie dys­kry­minu­jedob­rej [...]